Експлотек Мак Дооел е компанија која се занимава со складирање на експлозивни материи и производство на стопански експлозив за потреби на рудници, каменоломи, градежни компании, патна инфраструктура и др. Дел сме од корпорацијата на SSE - Société Suisse des Explosifs SA независна приватна компанија од Швајцарија со приближно 550 вработени.

SSE Group е производител и продавач на цивилни експлозиви, огномет, фини хемикалии, фармацевтски посредници и активни состојки.

Историска фаза на проширување;

1894   Основање на Société Suisse des Explosifs

1970   Диверзификација во фини хемикалии

1983   Основање на Valsynthese

1995   Проширување на Скандинавија

1995   Valsynthese во целосна сопственост на SSE

2001   Основање на Swiss Service минерската компанија

2007   Поседување на SW Blasting

2012   Инвестиција во Phosgenation Chemistry

2013   Диверзификација во Пиротехниката

Проширување во централна Европа, Поседување на EPC експлозивниот бизнис во Данска, Чешка, Полска и Романија

2016   Поседување на Orica експлозивниот бизнис во Данска, Полска, Чешка и Словачка, и Eurodyn Данска. Почеток на проектот во Македонија.

Во моментов SSE Group е застапена покрај Швајцарија, Германија, Полска, Чешка, Словачка, Норвешка, Шведска, Романија и Македонија.

 

 

 

 

 

SSE Group располага со;

Пакувани експлозиви - Товекс ( Слари), Еуродин (динамит), Амолит (Анфо)

Детонирачки кабел/фитил - Детонекс

 

 

 

Производство на експлозив на терен - Отворен коп

Емулзија:

  1. Tremex 100

Силно АНФО:

  1. Tremex 70
  2. Amolit 70

АНФО:

  1. Amolit 100

Вкупно: 45 камиони

 

 

 

 

Производство на експлозив - подземен коп

Емулзија

Вкупно: 26 машини

 

 

 

 

 

 

Дупчење

Со нашите специјализирани компании нудиме и дупчење

Вкупно: 42 дупчалки