Amolit или Амониум Нитрат е експлозивна материја која се транспортира во посебно АНФО возило до местото на производство и употреба. Специјалното АНФО возило претставува подвижна лабараторија за производство на сите експлозиви кои ги нудиме на нашите потрошувачи.

 

Од палетата на Amolit експлозиви имаме два типа и тоа Amolit 70 и Amolit 100.

 

Продуктот Amolit 100 се состои од двокомпонента смеса и тоа Амониум Нитрат и Дизел гориво. 

Енергија                                    3,7MJ/kg

                                                     3,1MJ/l

Густина                                      0,85 g/cm³

Јачина на детонација           3800 m/s

 

 

Продуктот Amolit 70 се состои од трикомпонента смеса и тоа Амониум Нитрат, Дизел гориво и Матрица. 

Енергија                                    3,5MJ/kg

                                                     3,5MJ/l

Густина                                      1.00 g/cm³

Јачина на детонација           3600 m/s