Располагаме со сопствен магацински простор во индустрискиот дел на општина Радовиш, во кој се складираат сите експлозивни материи по сите светски стандарди и критериуми, кои ги задоволуваат законските одредби на Република Македонија.