Со нашата техничка поддршка нудиме и

 

 

 

  • Модел за детонација
  • Оптимизација на детонациони работи
  • Ископување ѕидни мерења
  • Мерење на дупките
  • Регистрација на вибрации
  • Планови за минирање
  • Планови за минирање и поддршка за експлозивната индустрија во чуствителна средина
  • Планови за детонација на отворен и подземен коп
  • Различни експлозивни услуги врз основа на договор
  • Тест минирање